XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI TIỀN LÀM TỔ TẠO THÀNH TỪ TINH TRÙNG TRÍCH XUẤT TỪ TINH HOÀN, MÀO TINH VÀ TINH TRÙNG XUẤT TINH BẰNG HỆ THỐNG TIME-LAPSE

9/3/2019 7:57:21 AM
Nam giới bị vô tinh (azoospermia) sẽ được thu nhận tinh trùng từ tinh hoàn hoặc mào tinh bằng phương pháp TESE, MESA. Tỷ lệ thu nhận có tinh trùng từ TESE khoảng 40% - 80% (Friedler và cs., 1997; Rosenlund và cs., 1998). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chất lượng của tinh trùng được thu nhận phụ thuộc vào phương pháp thu nhận, trưởng thành và độ di động (Park và cs., 2014). Tinh trùng được TESE hoặc MESA đã được sử dụng rộng rãi cho ICSI hoặc IMSI. Tuy nhiên, nguồn gốc của tinh trùng ảnh hưởng đến chất lượng phôi (Tesarik và cs.,  2005) mặc dù các nghiên cứu đã báo cáo tỷ lệ thụ tinh và mang thai chấp nhận được bằng cách sử dụng tinh trùng từ tinh hoàn ở nam giới bị vô tinh không bế tắc (NOA) (Mercan và cs., 2000).
 
 
Hiện tại, có ít báo cáo về mối tương quan giữa nguồn gốc tinh trùng với thông số động học phát triển của phôi tiền làm tổ. Chính vì thế nhóm nghiên cứu xác định mối tương quan giữa nguồn gốc tinh trùng thu nhận bằng phương pháp TESE và MESA với thông số động học phát triển của phôi tiền làm tổ bằng hệ thống time lapse.
 
Nghiên cứu gồm 60 cặp vợ chồng điều trị bao gồm 3 nhóm: bệnh nhân nam thực hiện thu nhận tinh trùng bằng TESE (n=20), MESA (n=20) và nhóm đối chứng thu nhận tinh trùng từ xuất tinh (n=20). So sánh các thông số động học như thời điểm tống xuất thể cực thứ 2 (tPB2), tiền nhân (tPN), thời điểm phân cắt phôi bào t2, t4, t5, t8, t9, tM, tSB, tB… giữa 3 nhóm.

Kết quả thu được là:
  • tPB2 sớm hơn ở nhóm TESE cả nhóm MESA và đối chứng (p<0,005); tPN ở nhóm đối chứng trễ nhất.
  • Tương tự, các thông số phân cắt phôi bào cũng có sự khác biệt đáng kể giữa 3 nhóm: t2, t4, t6, tB ở nhóm MESA trễ hơn cả nhóm TESE và đối chứng (p<0,0005); t3, t5, t7, t8, t9 ở nhóm TESE sớm hơn cả nhóm MESA và đối chứng (p<0,005).
  • Tỉ lệ beta dương giữa nhóm TESE và đối chứng như nhau (55%), còn nhóm MESA thấp đáng kể (39%, p=0,049).

Các kết quả trên cho thấy các bệnh nhân bị vô tinh bế tắc thu nhận tinh trùng bằng TESE thay vì MESA sẽ cho tỉ lệ tạo phôi nang tốt hơn và tỷ lệ mang thai cao hơn.

Nguồn: hosrem.org.vn

VIDEO IVF VẠN HẠNH
e
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT IVF VẠN HẠNH
Avatar
IVF VẠN HẠNH
Avatar
NHA KHOA VẠN HẠNH
Avatar
BLUE CROSS
Avatar
SOUTH ASIA SERVICE
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ

IVF VẠN HẠNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH MST: 0301765549

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 TPHCM Lầu 4-5

Điện thoại 1: 028 3862 3568 Lầu 4

Điện thoại 2: 028 3862 3569 Lầu 5 - Fax: (08) 3868.8132

Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn