Tin Tức

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên kết quả PGT-SR của 359 chu kỳ bằng aCGH từ 304 cặp vợ chồng. Kết quả được phân nhóm dựa vào tuổi mẹ và giới tính của người mang chuyển đoạn NST. Các đặc điểm tế bào học gây ra do chuyển....
Nghiên cứu thực hiện trên các bệnh nhân được thực hiện TTTON với kỹ thuật ICSI phối hợp với xét nghiệm lệch bội PGT. Các bệnh nhân sẽ được chia thành 4 nhóm dựa trên các chỉ số tinh dịch đồ: nhóm A: oligozoospermia (mật độ tinh trùng <10 triệu,....
Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, 137 bệnh nhân với 1356 noãn đã được thu thập trong đó có 947 noãn trưởng thành. Một nửa số noãn của mỗi bệnh nhân được thụ tinh bằng cách sử dụng c ‐ ICSI và nửa còn lại thực hiện Piezo....
Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên kết quả PGT-SR của 359 chu kỳ bằng aCGH từ 304 cặp vợ chồng. Kết quả được phân nhóm dựa vào tuổi mẹ và giới tính của người mang chuyển đoạn NST. Các đặc điểm tế bào học gây ra do chuyển....
Nghiên cứu dựa trên 2425 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm với các cặp đôi vô sinh chưa rõ nguyên nhân tại Australia. Kết quả thu nhận gồm: tỷ lệ trẻ sinh sống, tỷ lệ thai lâm sàng và tỷ lệ sẩy thai.
Kết quả chính là điểm số trung bình lượng giá trí thông minh và kết quả kiểm tra tâm lý thần kinh của các trẻ ở ba nhóm là như nhau. Về phát triển cảm xúc xã hội, điểm số của giáo viên cho thấy ở trẻ em PGD nhiều....
Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng song song đã được đưa ra để so sánh các đặc tính nuôi cấy của phôi giai đoạn tiền làm tổ trong TLM so với SI ở điều kiện O2 thấp. Các bệnh nhân tham gia nghiên cứu được chia theo độ....
Yvonne O’Brien và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu trên 88 chu kì IVF/ICSI. Dịch nang được thu nhận ở nang noãn đầu tiên vào thời điểm chọc hút noãn.

VIDEO IVF VẠN HẠNH
e
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT IVF VẠN HẠNH
Avatar
IVF VẠN HẠNH
Avatar
NHA KHOA VẠN HẠNH
Avatar
BLUE CROSS
Avatar
SOUTH ASIA SERVICE
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ

IVF VẠN HẠNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH MST: 0301765549

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 TPHCM Lầu 4-5

Điện thoại 1: 028 3862 3568 Lầu 4

Điện thoại 2: 028 3862 3569 Lầu 5 - Fax: (08) 3868.8132

Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn