NỒNG ĐỘ DNA TY THỂ Ở TẾ BÀO CUMULUS GIÚP DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG LÀM TỔ CỦA PHÔI

3/26/2019 10:28:38 PM
Cho đến hiện tại, lựa chọn phôi tốt chủ yếu vẫn dựa trên hình thái và động học của phôi. Các tiêu chí này vẫn còn hạn chế và không cung cấp nhiều thông tin để tăng khả năng lựa chọn phôi. Vì vậy, việc đánh giá tiềm năng của phôi cũng dựa trên chất lượng từ noãn. Hướng tiếp cận nghiên cứu cụm tế bào cumulus granulosa (CGCs) bao quanh noãn là một trong những phương pháp được lựa chọn không xâm lấn để đánh giá chất lượng noãn và tiềm năng phát triển phôi.

Trong nghiên cứu của Taugourdeau và các cộng sự, nhóm tác giả đánh giá mối liên hệ giữa số lượng mtDNA (DNA ty thể) ở CGCs xung quanh noãn với tiềm năng làm tổ của phôi. Nghiên cứu thực hiện trên 84 khối phức hợp oocyte-cumulus-complexes (COCs) được thu nhận từ 71 bệnh nhân tham gia thực hiện ICSI. Tách COC bằng hyaluronidase và thu hồi, bảo quản ở -80oC cho đến khi phân tích mtDNA. Sau khi chuyển phôi và dựa trên kết quả làm tổ, các tube chứa CGCs được phân thành 2 nhóm: nhóm 1 (n = 26 OCCs) là phôi làm tổ, nhóm 2 (n = 58 OCCs) là phôi không làm tổ. Phân tích mật độ mtDNA có trong mỗi tube CGCs bằng real-time PCR.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy bản sao mtDNA có mật độ cao hơn giữa nhóm 1 và nhóm 2 (tương ứng 215 ± 375; 59 ± 72; p < 10-4). Phân tích đa biến có tính đến tuổi mẹ, chất lượng phôi và nồng độ AMH cho thấy mối quan hệ độc lập giữa mật độ mtDNA và tỷ lệ làm tổ của phôi.

Mặc dù bài nghiên cứu quan sát dựa trên cỡ mẫu nhỏ, nhưng kết quả cho rằng có mối tương quan giữa tỉ lệ làm tổ và số lượng bản sao mtDNA trong CGCs. Chúng ta có thể lựa chọn phôi chuyển dựa trên mật độ mtDNA cao nhất ở noãn tương ứng. Kỹ thuật đơn giản và nhanh chóng định lượng mtDNA trong CGCs được xem như là dấu ấn sinh học đánh giá tiềm năng làm tổ của phôi. Vì vậy cần nghiên cứu sâu hơn với cỡ mẫu lớn và tương lai cần xác thực kết quả sơ bộ này trước khi áp dụng trong lâm sàng.


Nguồn: hosrem.org.vn

VIDEO IVF VẠN HẠNH
e
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT IVF VẠN HẠNH
Avatar
IVF VẠN HẠNH
Avatar
NHA KHOA VẠN HẠNH
Avatar
BLUE CROSS
Avatar
SOUTH ASIA SERVICE
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ

IVF VẠN HẠNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH MST: 0301765549

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 TPHCM Lầu 4-5

Điện thoại 1: 028 3862 3568 Lầu 4

Điện thoại 2: 028 3862 3569 Lầu 5 - Fax: (08) 3868.8132

Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn