MỘT PHÂN TÍCH CỘNG GỘP VÀ TỔNG QUAN HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH SỰ ẢNH HƯỞNG CủA TỔN THƯƠNG DNA ĐỐI VỚI KẾT CỤC IVF VÀ ICSI

10/6/2019 7:32:14 AM
Phân mảnh DNA tinh trùng (SDF- sperm DNA fragmentation) được định nghĩa là sự tổn thương cấu trúc vật chất di truyền của tinh trùng, do sự đứt gãy mạch đôi (dsSDF- double stranded sperm DNA fragmentation) hoặc mạch đơn DNA (ssSDF- single stranded sperm DNA fragmentation). Trong khi các xét nghiệm về phân mảnh DNA tinh trùng được biết là có ảnh hưởng đến sinh sản tự nhiên và có khả năng tiên lượng tốt về kết quả có thai tự nhiên. Trong điều trị hỗ trợ sinh sản, ICSI là kỹ thuật giúp loại bỏ hàng rào thụ tinh tự nhiên, mặc dù tiêu chí lựa chọn tinh trùng để tiêm vào bào tương noãn là có di động tốt, hình dạng bình thường. Tuy nhiên, vẫn có khả năng một tinh trùng có SDF cao thụ tinh và kết quả cuối cùng là thụ thai. Hơn nữa, tác động của phân mảnh DNA tinh trùng đến kết quả thai trong điều trị IVF và ICSI vẫn còn nhiều tranh cãi.
 
 
Nghiên cứu phân tích cộng gộp và tổng quan hệ thống được đăng trên tạp trí Asian Journal of Andrology (2017) để xác định sự ảnh hưởng của tổn thương DNA đối với kết cục IVF và ICSI. Nhóm tác giả đã tiến hành phân tích tổng hợp các nghiên cứu về phân mảnh DNA tinh trùng (được đánh giá bằng xét nghiệm SCSA, TUNEL, SCD hoặc Comet) và thai lâm sàng sau khi điều trị bằng IVF và / hoặc ICSI từ các cơ sở dữ liệu tìm kiếm của MEDLINE, EMBASE và PUBMED cho phân tích này. Kết quả tìm kiếm được 41 bài báo (với tổng số 56 nghiên cứu) bao gồm 16 nghiên cứu IVF, 24 nghiên cứu ICSI và 16 nghiên cứu hỗn hợp (IVF + ICSI). Các nghiên cứu này đã đo chỉ số phân mảnh DNA tinh trùng - DFI (bằng 1 trong 4 xét nghiệm: 23 nghiên cứu sử dụng SCSA, 18 TUNEL, 8 SCD và 7 Comet) và bao gồm tổng cộng 8068 chu kỳ điều trị (3734 chu kỳ IVF, 2282 ICSI và 2052 IVF + ICSI hỗn hợp).

Kết quả là
·        OR kết hợp của 16 nghiên cứu điều trị IVF là 1,65 (CI 95%: 1,35-2,04; P <0,0001) chỉ ra rằng phân mảnh DNA tinh trùng ảnh hưởng xấu đến thai lâm sàng sau điều trị IVF.
·        OR kết hợp của 24 nghiên cứu điều trị ICSI là 1,31 (CI 95%: 1,08-1,59; P <0,0068) chỉ ra rằng phân mảnh DNA tinh trùng cũng ảnh hưởng xấu đến thai lâm sàng sau điều trị ICSI.
·        OR kết hợp của 16 nghiên cứu điều trị hỗn hợp IVF+ICSI là 2,37 (CI 95%: 1,89-2,97; P <0,0001) chỉ ra rằng phân mảnh DNA tinh trùng tác động đến thai lâm sàng sau điều trị hỗn hợp IVF và ICSI.

Như vậy, OR kết hợp là 1,68 (CI 95%: 1,49-1,89; P <0,0001) chỉ ra rằng phân mảnh DNA tinh trùng ảnh hưởng xấu đến thai lâm sàng sau điều trị IVF và / hoặc ICSI.
Vì vậy, qua bài tổng quan hệ thống phân tích cộng gộp này đã cho chứng minh rằng theo các bằng chứng nghiên cứu hiện có đã cho thấy phân mảnh DNA tinh trùng có ảnh hưởng tiêu cực đến thai lâm sàng sau điều trị IVF và / hoặc ICSI.

Nguồn: hosrem.org.vn

VIDEO IVF VẠN HẠNH
e
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT IVF VẠN HẠNH
Avatar
IVF VẠN HẠNH
Avatar
NHA KHOA VẠN HẠNH
Avatar
BLUE CROSS
Avatar
SOUTH ASIA SERVICE
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ

IVF VẠN HẠNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH MST: 0301765549

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 TPHCM Lầu 4-5

Điện thoại 1: 028 3862 3568 Lầu 4

Điện thoại 2: 028 3862 3569 Lầu 5 - Fax: (08) 3868.8132

Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn