MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA PHÔI PHÁT TRIỂN CHẬM VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN

9/9/2019 7:52:06 AM
Mục tiêu hàng đầu của các trung tâm IVF là chuyển một phôi lựa chọn có tiềm năng phát triển và làm tổ tốt nhất nhằm giảm số lượng phôi chuyển mà vẫn duy trì được kết cục điều trị của bệnh nhân ở mức cao. Hiện nay, bên cạnh việc đánh giá chất lượng phôi dựa trên đánh giá hình thái bằng kính hiển vi đảo ngược, nhiều trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm đã sử dụng hệ thống time-lapse nhằm nuôi cấy kết hợp theo dõi động học và hình thái phôi một cách liên tục từ đó có thể lựa chọn được phôi tiềm năng không mang bất thường trong quá trình phân chia. Ngoài ra đã có nhiều bằng chứng cho thấy các thông số động học trong giai đoạn phôi phân chia có thể dự đoán được khả năng phát triển thành phôi nang cũng như dự đoán được kết cục điều trị trong chu kỳ sử dụng time-lapse.

Một kỹ thuật khác cũng được xem như công cụ hỗ trợ cho việc lựa chọn phôi chuyển là tầm soát phôi lệch bội giai đoạn tiền làm tổ (PGT-A). Kỹ thuật này giúp xác định được phôi nguyên bội để chuyển nhằm giảm số lượng phôi chuyển đồng thời giảm nguy cơ đa thai và sẩy thai. Mặc dù có rất ít bằng chứng về tác động của việc thu nhận vật liệu di truyền bằng cách sinh thiết tế bào TE với tiềm năng phát triển và làm tổ của phôi sau này. Tuy nhiên, có một công cụ đánh giá phôi không xâm lấn có thể xác định được tính trạng di truyền của phôi sẽ hữu ích và tiết kiệm được chi phí cho bệnh nhân. Đã có nhiều nghiên cứu thực hiện đánh giá mối tương quan giữa các thông số động học với kết quả sinh thiết phôi nhằm tìm ra thuật toán để lựa chọn phôi nguyên bội tuy nhiên kết quả của các nghiên cứu này vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Vì vậy Dana Kimelman và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu này nhằm so sánh sự khác biệt về thông số động học giữa phôi nguyên bội và phôi lệch bội từ đó đánh giá mối tương quan của hai yếu tố này. Ngoài ra, y văn trước đây đã cho thấy có sự không đồng nhất về kết quả lâm sàng với sự phát triển chậm của phôi vì vậy nghiên cứu này còn so sánh kết cục điều trị khi chuyển phôi ngày 5 và phôi ngày 6.Nghiên cứu hồi cứu thực hiện từ năm 2015 đến năm 2016 trên tổng số 2292 phôi nang của 524 bệnh nhân. Trong đó có 79% phôi ngày 5 và 21% phôi ngày 6. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
  • Thời gian động học của phôi ngày 6 như tPNf, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8 dài hơn phôi ngày 5. So sánh trên những chu kỳ có thực hiện PGT-A cho thấy tỉ lệ phôi nguyên bội tương đương ở nhóm phôi ngày 5 và ngày 6.
  • Khi so sánh các thông số động học phôi với kết quả PGT-A, nhóm tác giả đã tìm thấy hai thông số t7 và t8 có thể dự đoán được phôi lệch bội.
  • So sánh trên kết cục điều trị khi chuyển đơn phôi ngày 5 và phôi ngày 6 cho thấy tỉ lệ thai không có sự khác biệt ở hai nhóm nhưng tỉ lệ trẻ sinh sống ở phôi ngày 5 cao hơn (56% với 38%, p=0,0295).
  • Không có sự khác biệt về kết cục điều trị khi chuyển phôi nguyên bội ngày 5 và ngày 6. Tỉ lệ thai và tỉ lệ sinh sống ở nhóm PGT-A cao hơn nhóm không thực hiện.
Như vậy, nghiên cứu này đã chứng minh rằng phôi phát triển chậm có thể cho kết cục điều trị không được tốt và vì không có sự khác biệt về tỉ lệ phôi lệch bội giữa phôi ngày 5 với phôi ngày 6 nên có thể thấy di truyền không có vai trò trong việc kéo dài thời gian phân chia của phôi. Nghiên cứu này còn chỉ ra rằng hai thông số động học t7 và t8 có thể dự đoán được phôi lệch bội.

Nguồn: hosrem.org.vn

VIDEO IVF VẠN HẠNH
e
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT IVF VẠN HẠNH
Avatar
IVF VẠN HẠNH
Avatar
NHA KHOA VẠN HẠNH
Avatar
BLUE CROSS
Avatar
SOUTH ASIA SERVICE
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ

IVF VẠN HẠNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH MST: 0301765549

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 TPHCM Lầu 4-5

Điện thoại 1: 028 3862 3568 Lầu 4

Điện thoại 2: 028 3862 3569 Lầu 5 - Fax: (08) 3868.8132

Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn