MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỈ LỆ THAI LÂM SÀNG VÀ TỈ LỆ TRẺ SINH SỐNG VỚI SỐ NOÃN THỤ TINH: NGHIÊN CỨU HỒI CỨU TRÊN 15.803 CHU KÌ CHUYỂN PHÔI TƯƠI

7/22/2019 8:06:13 AM
Kết quả của thụ tinh trong ống nghiệm với chuyển phôi tươi đã được cải thiện đáng kể so với những ngày đầu thực hiện. Kích thích buồng trứng giúp làm tăng số lượng noãn thu nhận được. Mặc dù số lượng noãn thu được tăng lên, điều này không phải lúc nào cũng giúp cải thiện tỉ lệ thai lâm sàng (CPR) và tỉ lệ trẻ sinh sống (LBR).
 
 
 

Một nghiên cứu hồi cứu cỡ mẫu lớn với dữ liệu của SART trên 15.803 bệnh nhân đã được công bố trên tạp chí Fertility and Sterility. Nghiên cứu được thiết kế để xem xét mối liên hệ giữa số lượng noãn thụ tinh 2PN và tỉ lệ thai lâm sàng trong lần chuyển phôi tươi đầu tiên với một phôi nang. Kết cục chính của nghiên cứu là tỉ lệ thai lâm sàng (CPR), tỉ lệ trẻ sinh sống (LBR) và tỉ lệ sẩy thai. Hồi quy logistic được sử dụng để điều tra mối liên quan giữa số lượng noãn thụ tinh và từng kết quả.

Kết quả của nghiên cứu: số lượng noãn thu nhận được trung bình là 15, và số lượng noãn thụ tinh trung bình là 9. CPR là 57%, LBR là 49% và tỉ lệ sẩy thai là 13%. Dữ liệu hồi quy cho thấy số lượng noãn thụ tinh và CPR có mối quan hệ không tuyến tính, có ý nghĩa thống kê (p < 0,0001): CPR tăng 8% cho mỗi noãn bào thụ tinh thêm cho đến chín noãn bào (OR 1,08 95%CI 1,07 - 1,10); CPR giảm 9% cho mỗi noãn bào thụ tinh thêm sau chín noãn bào (OR 0,91 95%CI 0,89 - 0,94). Tương tự, LBR cao hơn 8% cho mỗi noãn bào thụ tinh bổ sung đến chín (OR 1,08; 95%CI 1,06 – 1,10) và giảm 8% cho mỗi noãn bào bổ sung thêm sau chín (OR 0,92; 95% CI 0,90 – 0,94). Không có mối liên hệ giữa số lượng noãn thụ tinh và tỉ lệ sẩy thai.

Nghiên cứu này đã chứng minh rằng tỉ lệ thai lâm sàng và trẻ sinh sống tăng lên đến mốc 9 noãn bào thụ tinh trong các chu kì IVF chuyển phôi tươi 1 phôi nang; sau mốc 9 noãn bào thụ tinh, CPR và LBR giảm đáng kể về mặt thống kê. Nghiên cứu này hỗ trợ bằng chứng cho việc kích thích nhẹ hơn trong các chu kì chọc hút có dự định chuyển phôi tươi để đạt được mục tiêu là khoảng chín noãn thụ tinh. Trường hợp số noãn bào thụ tinh nhiều hơn có thể ảnh hưởng bất lợi đến khả năng làm tổ của nội mạc tử cung.


Nguồn: hosrem.org.vn

VIDEO IVF VẠN HẠNH
e
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT IVF VẠN HẠNH
Avatar
IVF VẠN HẠNH
Avatar
NHA KHOA VẠN HẠNH
Avatar
BLUE CROSS
Avatar
SOUTH ASIA SERVICE
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ

IVF VẠN HẠNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH MST: 0301765549

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 TPHCM Lầu 4-5

Điện thoại 1: 028 3862 3568 Lầu 4

Điện thoại 2: 028 3862 3569 Lầu 5 - Fax: (08) 3868.8132

Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn