DỰ HẬU CỦA THAI SỐNG TRONG TRƯỜNG HỢP SONG THAI MỘT THAI LƯU – KẾT QUẢ TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH GỘP

4/8/2019 8:05:50 AM
Theo ước tính, có khoảng 6% trường hợp một thai lưu trên thai kỳ song thai. Việc tiên lượng kết cục của thai còn lại cực kỳ quan trọng, nhằm có chiến lược quản lý thai kỳ thích hợp và tư vấn những khả năng có thể xảy ra cho bệnh nhân. Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp về kết cục của thai còn lại trên thai kỳ song thai một thai lưu vừa công bố trên BJOG năm 2019. Dữ liệu phân tích được tổng hợp từ năm 1980 đến 2017. Tóm tắt các kết quả chính cho thấy:


  • Ở nhóm song thai một bánh nhau, so với thai lưu ở thời điểm sau 28 tuần thì nếu một thai chết lưu trước 28 tuần, nguy cơ thai còn lại sẽ lưu tăng hơn gấp 2 lần (OR 2,31, 95% CI 1,02 – 5,25) (số liệu tổng kết của 12 nghiên cứu trên 184 thai kỳ). Thống kê trên 117 thai kỳ ở 10 nghiên cứu, tỷ lệ tử vong sơ sinh cũng gia tăng ở nhóm này (OR 2,84, 95% CI 1,18 – 6,77).
  • Tử vong sơ sinh tăng cao đáng kể nếu thai còn lại chậm tăng trưởng hoặc sinh non, nguy cơ gia tăng lần lượt ở nhóm chậm tăng trưởng và sinh non là 4,83, 95% CI 1,14 – 20,47 và 4,95, 95% CI 1,71 – 14,30. Kết quả này dựa trên phân tích tổng hợp từ 11 nghiên cứu, tổng cộng 124 thai kỳ song thai.
  • Về bất thường ở não ghi nhận ở khoảng 20% ở thai còn sống khi một thai chết lưu.
Kết quả nghiên cứu trên cho thấy sinh non là kết cục thường gặp nhất ở trường hợp một thai lưu trong song thai. Tỷ lệ sinh ở nhóm song thai một bánh nhau là 58,5% và nhóm song thai hai bánh nhau là 53,7% khi một thai lưu.
Nhóm nghiên cứu thừa nhận nhược điểm của tổng quan này là chưa phân tích được các bất thường ở não và sự phát triển tâm thần ở trẻ sinh ra. Yếu tố này có thể là ý tưởng đánh giá của những nghiên cứu trong tương lai.


Nguồn: hosrem.org.vn

VIDEO IVF VẠN HẠNH
e
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT IVF VẠN HẠNH
Avatar
IVF VẠN HẠNH
Avatar
NHA KHOA VẠN HẠNH
Avatar
BLUE CROSS
Avatar
SOUTH ASIA SERVICE
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ

IVF VẠN HẠNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH MST: 0301765549

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 TPHCM Lầu 4-5

Điện thoại 1: 028 3862 3568 Lầu 4

Điện thoại 2: 028 3862 3569 Lầu 5 - Fax: (08) 3868.8132

Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn