ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI CHẬM VÀ TĂNG PROGESTERONE SỚM

11/7/2018 9:28:36 AM
Các nghiên cứu đã cho thấy phôi phát triển chậm có thể làm giảm tỷ lệ có thai, đây có thể là yếu tố chỉ thị cho sự giảm chất lượng phôi hoặc khả năng dị bội. Chúng cũng có thể dẫn đến sự không đồng bộ giữa phôi và nội mạc tử cung, làm giảm khả năng làm tổ của phôi. Sự tăng progesterone (P4) sớm có tác động làm giảm tỷ lệ sinh sống ở các chu kỳ hỗ trợ sinh sản (HTSS) sử dụng noãn tự thân, có thể do sự không đồng bộ giữa phôi và nội mạc tử cung. Có rất ít nghiên cứu đánh giá tác động của sự tăng P4 vào ngày gây trưởng thành noãn lên tỷ lệ sinh sống của những ca được chuyển phôi ngày 5 so với ngày 6.

Nghiên cứu này hồi cứu dữ liệu từ 4120 bệnh nhân được chuyển phôi ngày 5 và 230 bệnh nhân chuyển phôi ngày 6, sử dụng noãn tự thân, từ năm 2011 đến năm 2014. 

Trong đó, bệnh nhân được chuyển phôi ngày 6 có ít phôi tốt hơn (73% so với 83%, p<0.001) nhưng tỷ lệ phôi nang được chuyển là tương đương giữa 2 nhóm (92% so với 91%, p=0.92). Tỷ lệ sinh sống ở nhóm chuyển phôi ngày 6 (CPN6) thấp hơn nhóm được chuyển phôi vào ngày 5 (CPN5) (34% so với 46%, p=0.01). 


 


 
Phân tích số liệu cho thấy nồng độ P4 cao hơn 1.5 ng/ml vào ngày gây trưởng thành noãn có tác động rõ rệt ở nhóm CPN6 so với CPN5 (p<0.001). Tỷ lệ sinh sống ở nhóm CPN6 chỉ thấp hơn 8% so với CPN5 ở nhóm có P4 bình thường nhưng sự chênh lệch này tăng lên 17% khi P4 cao hơn 1.5 ng/ml. Mối tương quan phân tích được giữa nồng độ P4 và ngày chuyển phôi được chứng minh là có ý nghĩa thống kê, cho thấy P4 có tác động rõ rệt lên việc chuyển phôi vào ngày 6. Trong các chu kỳ chọc hút có P4 cao, phôi sau đó được trữ lạnh và chuyển phôi trữ không cho thấy sự khác biệt giữa nhóm N5 và N6. 

Nghiên cứu này đã chỉ ra được sự không đồng bộ giữa phôi và nội mạc tử cung khi phôi phát triển chậm có thể là những nguyên nhân kết hợp để dẫn tới giảm tỷ lệ sinh sống. Ngoài ra, sự tăng P4 sớm còn là một nhân tố tiên đoán cho sự giảm tỷ lệ sinh sống ở bệnh nhân được CPN6. Cần có những nghiên cứu khác về khả năng cải thiện ảnh hưởng của nồng độ P4 cao vào ngày gây trưởng thành noãn lên nhóm phôi phát triển chậm bằng cách trữ phôi sau đó chuyển phôi sau trữ lạnh – rã đông.

Nguồn: hosrem.org.vn

VIDEO IVF VẠN HẠNH
e
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT IVF VẠN HẠNH
Avatar
IVF VẠN HẠNH
Avatar
NHA KHOA VẠN HẠNH
Avatar
BLUE CROSS
Avatar
SOUTH ASIA SERVICE
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ

IVF VẠN HẠNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH MST: 0301765549

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 TPHCM Lầu 4-5

Điện thoại 1: 028 3862 3568 Lầu 4

Điện thoại 2: 028 3862 3569 Lầu 5 - Fax: (08) 3868.8132

Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn