Chuyên viên phôi học

NGUYỄN HỮU DUY
Thạc Sĩ
Chuyên viên Phôi học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
 • Thạc sĩ Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM 2006
 • Cử nhân sinh học, Đại học Đà Lạt
CHỨNG CHỈ / CHỨNG NHẬN
 • Chứng nhận “Trữ - rã bằng phương pháp Cryotec của Dr. Kuwayama (The Cryotec Method Hands-on Workshop in Tokyo, Japan)” 12/2015
 • Chứng nhận “Tập huấn thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu y sinh” – Cục Khoa học công nghệ & đào tạo. 2015
 • Chứng chỉ “Kỹ năng trình bày tạo ảnh hưởng cao”, Dale Carnegie. 02/2012
 • Tham gia Hội thảo Gleneagles - LIFE A.R.T. Workshop và Hands-on Vitrification Training, system ORIGIO CRYOPETTE, Singapore. 09/2010
 • Chứng nhận “How to balance works and life”, Trường Đào tạo nhân lực liên thông. 2008
 • Chứng chỉ “IELTS Certificate 6.0 (Academic)”, IDP Education Vietnam. 11/2006
KINH NGHIỆM VÀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
 • 05/2008 – nay Chuyên viên phôi học, IVF Vạn Hạnh, Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ, SÁCH VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC

Báo cáo khoa học

 • Được mời dự “Họp mặt chuyên gia lab TTTON” của Merck tại IVF Expert Meeting 14 (7/2018)
 • Báo cáo poster tại ASPIRE (4/2017).
 • Báo cáo poster tại SGART lần 9 (12/2016).
 • Báo cáo oral tại Hội nghị khoa học Y tế tư nhân tp HCM lần 2 (11/2016).
 • Báo cáo oral tại Hội thảo IVF Expert Meeting 12 (7/2016).
 • Báo cáo poster tại ASPIRE (4/2016).
 • Báo cáo oral tại Hội nghị khoa học Y tế tư nhân tp HCM lần I (11/2015).
 • Báo cáo poster tại Hội thảo IVF Expert Meeting 11 (2015).
 • Báo cáo poster tại Hội nghị vô sinh và Kỹ thuật HTSS 2015.
 • Báo cáo oral tại Hội thảo IVF Expert Meeting 2013.
 • Báo cáo oral tại Hội thảo Giới thiệu cẩm nang WHO 2010 về vấn đề Trữ lạnh tinh trùng.
 • Báo cáo oral tại Hội thảo Vô sinh nam lần 1 (3/2010) với đề tài Trữ lạnh tinh trùng người bằng hơi nitơ lỏng đơn thuần, không sử dụng máy hạ nhiệt độ tự động.
 • Báo cáo oral và hướng dẫn thực tập tại Hội thảo thực hành đông lạnh tại IVF Expert Meeting 2010.
 • Tham gia báo cáo poster tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc - khu vực phía nam 2009 (10/2009) và Hội nghị khoa học thường niên HOSREM lần V (11/2009).
Bài đăng tạp chí, sách báo chuyên ngành
 • Nguyễn Hữu Duy (2013). Hiệu quả chuyển phôi ngày 5 trên bệnh nhân TTTON thất bại làm tổ nhiều lần liên tiếp (RIF). Tạp chí Y học sinh sản; 11 (28): 67 – 69.
 • Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Hữu Duy, Bùi Thị Thu Hiền, Trần Tú Cầm, Phạm Dương Toàn, Đặng Quang Vinh (2012). Chuyển phôi ngày 5 giúp cải thiện tỉ lệ thai lâm sàng trên bệnh nhân thất bại làm tổ sau thụ tinh trong ống nghiệm. Tạp chí Phụ sản; 10 (4): 44 – 50.
 • Lê Thụy Hồng Khả, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thị Mai, Đặng Quang Vinh (2012). Sử dụng Hyaluronic acid thay thế PVP làm tăng tỉ lệ thai diễn tiến trong các chu kỳ tiêm tinh trùng vào bào tương noãn. Tạp chí Phụ sản; 10 (4): 51-57.
 • Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Huỳnh Gia Bảo, Đặng Quang Vinh (2011). Trường hợp có thai đầu tiên từ phôi trữ lạnh bằng kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette. Tạp chí Thời sự Y học, số 67: 27-30.
 • Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Thị Mai, Hồ Mạnh Tường, Hoàng Nghĩa Sơn (2011). Xây dựng quy trình đông lạnh thủ công tinh trùng người trong Cryotube, so sánh với đông lạnh bằng máy tự động. Tạp chí Công nghệ Sinh học; 9 (2): 147-154.
 • Thành viên tham gia biên dịch cuốn “WHO laboratory manual of the examination and processing of human semen, 5th, 2010” ra tiếng Việt (Cẩm nang xét nghiệm và xử lý tinh trùng người), xuất bản quý IV/2011.
 • Trương Thị Thanh Bình, Nguyễn Hữu Duy, Đặng Quang Vinh (2011). Kỹ thuật trữ lạnh tinh trùng người. Thụ tinh trong ống nghiệm. Nhà xuất bản Giáo dục. Trang 409-428.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH KHÁC
 • Tham gia hướng dẫn tại hội nghị SGART lần 7 2014.
 • Tham gia triển khai thành công đầu tiên tại Việt Nam phương pháp thủy tinh hóa sử dụng Cryopette (2011)
 • Tham gia triển khai thành công đầu tiên tại Việt Nam qui trình đông lạnh thủ công tinh trùng người trong cryotube (2010)
 • Tham gia hướng dẫn Hội thảo thực hành về Hỗ trợ thoát màng, kỹ thuật vi thao tác (12/2009)
 • Tham gia hướng dẫn Hội thảo thực hành về Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (09/2009)
 • Hội viên Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM)

NGUYỄN AN KHANG
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học
Chuyên viên Phôi học
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
 • 2012   Cử nhân Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
 • 2018   Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm – hướng Sinh lý Động vật, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CHỨNG CHỈ/ CHỨNG NHẬN
 • 08/2017        Chứng chỉ đào tạo liên tục “Kiến thức và kỹ năng cơ bản trong Labo hỗ trợ sinh sản”
 • 12/2014        Thực hành Sinh thiết phôi, Hội thảo SGART lần VII, Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe Sinh sản, Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP. HCM
 • 03/2014        Khóa tập huấn Kiến thức cơ bản trong hỗ trợ sinh sản lần VI, Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe Sinh sản, Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP. HCM
 • 07/2013        EBM, Cách đọc bài báo và cách tìm tài liệu nghiên cứu, Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP.HCM
 • 12/2012        Khóa tập huấn Tinh dịch đồ theo tiêu chuẩn WHO 2010, Đại học Y khoa Phạm NgọcThạch, Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP. HCM
 • 09/2012        Khóa tập huấn Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TPHCM

KINH NGHIỆM VÀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
 • 2012 – nay Chuyên viên phôi học, IVF Vạn Hạnh, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ, SÁCH VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC

Báo cáo khoa học

 • Báo cáo poster tại Hội nghị IVF Expert Meeting 14 (2018)
 • Báo cáo oral tại Hội nghị Phụ sản Miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần VII (2018)
Bài đăng tạp chí, sách báo chuyên ngành
 • Nguyễn An Khang, Mã Phạm Quế Mai, Nguyễn Trương Thái Hà, Nguyễn Minh Tài Lộc, Nguyễn Thụy Trà My, Hà Thanh Quế, Đinh Lê Duy Nhơn, Nguyễn Ấn Bình (2018). Đánh giá tác động của quy trình đông lạnh thủ công tinh trùng người lên chỉ số phân mảnh DNA tinh trùng (DFI). Tạp chí Phụ sản – 16(02), 138-143.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH KHÁC
 • Tham gia hỗ trợ tại hội nghị SGART lần 7 (2014)
 • Tham gia hướng dẫn Khóa tập huấn Tinh dịch đồ theo tiêu chuẩn WHO 2010 (12/2012)
 • Tham gia hướng dẫn Khóa tập huấn Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (09/2012)
 • Tham gia các hội thảo chuyên đề trong nước
 • Hội viên Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM)

NGUYỄN HOÀNG THANH PHÚC
Cử nhân Công Nghê Sinh Học
Chuyên viên phôi học
Tốt nghiệp Cử nhân Công Nghê Sinh Học
ĐỖ THỊ LINH
Cử nhân Công Nghê Sinh Học
Chuyên viên Phôi học
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
 • Cử nhân sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh 2013
CHỨNG CHỈ / CHỨNG NHẬN
 • Chứng chỉ “Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ tâm lý bệnh nhân” Hosrem và We link. 2018
 • Chứng chỉ “Quản lý tinh gọn bệnh viện” Hosrem. 2017
 • Chứng chỉ “Kiến thức và kỹ năng cơ bản trong labo hỗ trợ sinh sản” Khoa Y, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 2016
 • Chứng chỉ “Cách viết bài báo khoa học và công bố quốc tế” Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 2016
 • Chứng chỉ “Kỹ năng trình bày chuyên nghiệp” Trường đào tạo nhân lực liên thông. 2016
 • Chứng chỉ “Xét nghiệm và xử lý tinh dịch người” Khoa Y, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 2015
KINH NGHIỆM VÀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
 • 11/2013 – nay: Chuyên viên phôi học, IVF Vạn Hạnh, Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ, SÁCH VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo khoa học

 • Báo cáo poster tại ASPIRE 2017, 2018
 • Báo cáo poster tại IVFEM 2017, 2018
 • Báo cáo poster tại SGART 2016
CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH KHÁC
 • Tham gia hướng dẫn tại workshop trữ trứng 2017
 • Tham gia nhiều hội thảo và hội nghị trong và ngoài nước: ASPIRE, IVFEM, SGART, hội nghị vô sinh và nam học…

PHAN THỊ NGÂN PHÚC
Cử nhân Công Nghê Sinh Học
Chuyên viên Phôi học
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
 • Cử nhân Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM
CHỨNG CHỈ / CHỨNG NHẬN
 • Tham gia Hội nghị "Nam khoa và Vô sinh nam lần IV"
 • Chứng nhận khóa tập huấn “Kiến thức căn bản trong HTSS lần IX”
 • Tham gia Hội nghị "IVF Expert Meeting XIII"
 • Tham gia Precongress "Hội thảo quản trị chất lượng trong HTSS lần 5"
 • Chứng nhận "Kỹ thuật lọc rửa tinh trùng để thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung" - khóa I/2018
KINH NGHIỆM VÀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
 • 05/2016 – nay Chuyên viên phôi học, IVF Vạn Hạnh, Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
BÁO CÁO KHOA HỌC
 • Báo cáo poster tại Hội nghị IVF Expert Meeting XIII (8/2017).
TRƯƠNG THỊ LÊ GIANG
Cử nhân Công Nghê Sinh Học
Quality Management
Tốt nghiệp Cử nhân Công Nghê Sinh Học
NGUYỄN MINH THÙY
Cử nhân Công Nghê Sinh Học
Chuyên viên phôi học
Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Sinh học
LÊ THỤY TƯỜNG VY
Thư kí y khoa
Thư kí y khoa
Tốt nghiệp Cử nhân Công Nghê Sinh Học
Trang1/2

VIDEO IVF VẠN HẠNH
e
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT IVF VẠN HẠNH
Avatar
IVF VẠN HẠNH
Avatar
NHA KHOA VẠN HẠNH
Avatar
BLUE CROSS
Avatar
SOUTH ASIA SERVICE
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ
Avatar
BỆNH VIỆN VẠN HẠNH
Avatar
ĐIỀU TRỊ

IVF VẠN HẠNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH MST: 0301765549

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 TPHCM Lầu 4-5

Điện thoại 1: 028 3862 3568 Lầu 4

Điện thoại 2: 028 3862 3569 Lầu 5 - Fax: (08) 3868.8132

Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn