THÔNG TIN NHÂN SỰ

Bác sỹ  Âu Nhựt Luân

Âu Nhựt Luân
Bác sỹ hợp tác
Email: bsluan.au@ivfvanhanh.com.vn

Tốt nghiệp bác sỹ Y khoa, Đại học Y Dược TPHCM 1987.

Tu nghiệp về sản phụ khoa tại Pháp 1995.

Tu nghiệp về hỗ trợ sinh sản tại Pháp 1998.

Nguyên Trưởng Khoa Hiếm muộn Bệnh Viện Hùng Vương (2000 – 2006).

Cán bộ giảng bộ môn Sản, Đại học Y Dược TPHCM.

Cố vấn chuyên môn sản phụ khoa và vô sinh của Bệnh Viện FV.

Thành viên hội nội tiết sinh sản Hoa Kỳ (ASRM).

Thành viên Tiểu ban khoa học, Nhóm nghiên cứu về Hỗ trợ sinh sản (SGART), Hội nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM (HOSREM).